Contact

ART EVENT: Sibiu, Romania;

–  www.art-event.rooffice@art-event.ro

– S.C MT SHOW S.R.L. – D  cu sediul in Hasag, nr. 282 Comuna Loamnes, Judetul Sibiu, Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO 34994958, inregistrata la Oficiul National al Registrul Comertului sub numarul J32/879/2015, avand Cont bancar nr: RO20 INGB 0000 9999 0528 0067 deschis in lei la ING Bank, sucursala Mihai Viteazu, Sibiu si contul RO07 INGB 0000 9999 0611 5665 deschis in Euro la ING Bank , sucursala Mihai Viteazu – Sibiu.

[row_column]T: Marius Tuță  +40 744 28 65 47[/row_column]

[row_column]T: Radu Nechifor +40 745 17 61 70[/row_column]

[row_column]www.art-event.ro
[row_column]www.radunechifor.com